14.03. 2023 · Jens Pietras
Nyt perspektiv på dansk historie
En ny påtrængende dagsorden trænger sig på – klimadagsordenen. Hvis vi fortsætter som hidtil, destruerer vi snart vores fælles klode. Hvad skal vi gøre? Og hører ovenstående bekymring til i historiefaget? I denne RADAR-artikel kan du læse om Jens Flemming Pietras bud på at genbesøge kendte danske historiske begivenheder, for at tilføje en ny dimension og synsvinkel som forklaring på begivenheder, forløb og konsekvenser – nemlig en klimasynsvinkel.
20.02. 2023 · Rikke Alberg Peters
Sæt fokus på jødekonspirationsteorier i kanonpunktet om Holocaust
Som en del af regeringens handlingsplan mod antisemitisme ser det ud til, at Holocaust og andre folkedrab formentlig vil blive et nyt kernepunkt eller kernestofområde. I denne artikel er der fokus på, hvordan lærere kan gribe Holocaust an i historieundervisningen. RADAR-artiklen er skrevet af Rikke Alberg Peters, lektor og ph.d. ved HistorieLab og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
14.11. 2022 · Loa Bjerre
Læremiddelanalyse – hvornår er et læremiddel historiefagligt godt?
Denne RADAR-artikel er skrevet af Loa Bjerre, HistorieLab og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. I artiklen giver Loa et bud på en analysemodel til historiefaglige didaktiske læremidler. Artiklen henvender sig til lærerstuderende og lærere, der underviser i historie.
06.09. 2022 · Henrik Smedegaard Larsen
QR-kode-løb i historie- og samfundsfagsundervisningen
Denne artikel handler om at inddrage QR-koder i undervisningsforløb. Artiklen kommer med forslag til, hvordan du kan forberede dig til et QR-kode-løb samt erfaringer med at inddrage QR-koder i historie- og samfundsfagsundervisningen.
22.08. 2022 · Heidi Eskelund Knudsen, Lone Guldbrandt Tønnesen
Faglig læsning og læsefærdighed med historiefagets briller – hvordan?
I denne RADAR-artikel er der fokus på, hvad faglig læsning og læsefærdighed med historiefagets briller vil sige, når der er tale om andet end læsning i generisk forstand. Derudover kommer forfatterne med forslag til fire forskellige faglige læsebriller.