17.05. 2022 · Christian Aalborg Frandsen, Lars Due Arnov
Tal med din bot i historie
Denne artikel sætter fokus på, hvordan du kan få teknologiforståelse ind i din historieundervisning med brug af en chatbot. I artiklen tager forfatterne udgangspunkt i konkrete afprøvninger af chatbot-teknologi i historie samt hvordan arbejdet med chatbots kan være en god konkretisering af teknologis muligheder og begrænsninger.
03.03. 2022 · Bo Fritzbøger, Jens Aage Poulsen, Jens Pietras, Lars Erslev Andersen, Peder Meyhoff, Rikke Alberg Peters
Temanummer: Indhenter fortiden os – kan vi lære af historierne?
Her får du et særskilt temanummer som udspringer af konferencen Historielærernes dag 2021. Overskriften "Indhenter fortiden os – kan vi lære af historierne?" danner rammen for seks spændende artikler, hvis omdrejningspunkt har det emne og problematikker, de præsenterede på dagen.
11.02. 2022 · Niklas Ammert
Hur elever förstår och använder begreppen förändring och kontinuitet
Denne artikel sætter fokus på fagsprog og historiske begreber, der vægtes i såvel historiedidaktisk forskning som i styrende dokumenter/læreplaner for historiefaget i flere lande.
18.10. 2021 · Jens Pietras
Historieundervisning og fagportaler
Denne artikel har fokus på de udfordringer, læreren kan møde, hvis undervisningen overvejende gennemføres gennem brug af fagportalers færdige forløb.
21.06. 2021 · Jens Aage Poulsen
”Hvorfor?” – et kerneord - Om at arbejde med årsager i historieundervisningen
Undervisningen skal fremme elevernes kompetencer til at reflektere historisk. Det indebærer bl.a., at eleverne øver sig i at analysere, karakterisere og vurdere fortællinger om fortidige begivenheder og forklaringer på, at de fandt sted. Det er dog ikke nok, at eleverne kan opliste årsager til fortidige hændelser. De må også styrke deres forudsætninger for at kunne argumentere for tolkninger af samspil mellem de mulige årsager til det pågældende fænomen. Artiklen handler om årsagsforklaringer i historie og giver ideer til at arbejde med dem.