06.09. 2022 · Henrik Smedegaard Larsen
QR-kode-løb i historie- og samfundsfagsundervisningen
Denne artikel handler om at inddrage QR-koder i undervisningsforløb. Artiklen kommer med forslag til, hvordan du kan forberede dig til et QR-kode-løb samt erfaringer med at inddrage QR-koder i historie- og samfundsfagsundervisningen.
22.08. 2022 · Heidi Eskelund Knudsen, Lone Guldbrandt Tønnesen
Faglig læsning og læsefærdighed med historiefagets briller – hvordan?
I denne RADAR-artikel er der fokus på, hvad faglig læsning og læsefærdighed med historiefagets briller vil sige, når der er tale om andet end læsning i generisk forstand. Derudover kommer forfatterne med forslag til fire forskellige faglige læsebriller.
16.06. 2022 · Karina Bruun Houg
Podcast i historie – som læremiddel og produkt
Denne artikel sætter fokus på på hvilke pædagogiske og didaktiske muligheder podcasts som medie giver til historieundervisningen, samt hvad læreren skal være opmærksom på, når eleverne lytter til og selv producerer podcasts.
17.05. 2022 · Christian Aalborg Frandsen, Lars Due Arnov
Tal med din bot i historie
Denne artikel sætter fokus på, hvordan du kan få teknologiforståelse ind i din historieundervisning med brug af en chatbot. I artiklen tager forfatterne udgangspunkt i konkrete afprøvninger af chatbot-teknologi i historie samt hvordan arbejdet med chatbots kan være en god konkretisering af teknologis muligheder og begrænsninger.
03.03. 2022 · Jens Pietras
Er det OK at fjerne eller ødelægge kulturarv?
I de senere år er statuer og mindesmærker blevet ødelagt eller forlangt fjernet, fordi de af bestemte grupper opleves som krænkende. Er det rimeligt at fjerne kulturarv, og har diskussionen en identitetspolitisk diskurs? Dilemmaer i tilknytning hertil drøfter Jens Pietras i artiklen Er det OK at fjerne eller ødelægge kulturarv? Artiklen slutter med forslag til, hvordan man i historieundervisningen kan arbejde med kontroversielle statuer og mindesmærker.