Genstande – læring for alle aldre

I denne RADAR-artikel præsenteres en teoretisk funderet model, som pædagoger og lærere kan anvende til at understøtte, at børn fra 4-5 år og op til 9. klasse bruger genstande som afsæt for at udforske fortiden. Derudover indeholder artiklen tre konkrete forløb til, hvordan man i henholdsvis børnehaven, indskolingen og udskolingen kan inddrage genstande for at facilitere børns undersøgende læring.
Emner: Historieundervisning

Genstande – læring for alle aldre

Af Mette Nørregaard Christensen, lektor, og Jens Aage Poulsen, lektor emeritus, HistorieLab, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Maj 2023

Hent artiklen som PDF >>

Denne måneds artikel i RADAR er skrevet af Mette Nørregaard Christensen, lektor, og  Jens Aage Poulsen, lektor emeritus, fra HistorieLab og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

 

Artiklens indhold

Mennesker har altid haft tilknytning til genstande. Ikke kun som redskaber til brug i kamp og til at skaffe føde. Mennesker har også tillagt genstande betydning ud over deres nytteværdi. Jægere og samlere har lavet smykker af bl.a. snegle, dyretænder og smukke sten. Genstande har også spillet en religiøs rolle som fx relikvier. Pilgrimsrejsende kunne bære en muslingeskal som tegn på, at de havde besøgt Santiago de Compostela. I artiklen gives der med afsæt i en model eksempler på forløb med genstande til børnehaven, indskolingen og de ældste klasser.

God læselyst.

Download artiklen som PDF