Om tidsskriftet

RADAR – Historiedidaktisk Tidsskrift har til opgave at formidle viden af relevans for uddannelser og praksis. Dette gøres via faglige formidlingsartikler, som udgives løbende. Artiklerne behandler diverse faglige emner indenfor historiedidaktik, historieformidling og kulturfagsdidaktik. Afhængigt af emnet i den enkelte artikel (og forfatterens ønske) bliver artikler endvidere i en vis grad delt med mediepartnere som fx folkeskolen.dk. Artiklerne omtales i HistorieLabs nyhedsbrev og publiceres gennem Tidsskrift.dk, som er Det Kgl. Biblioteks portal for publicering af faglige, videnskabelige og kulturelle tidsskrifter.

Formålet med de faglige formidlingsartikler er at bygge bro mellem teori og praksis. Artiklerne udformes i et formidlende format, hvor interessante emner og fænomener fremhæves og gerne knyttes til andet materiale, fx diskussioner, forskningsresultater, overvejelser, teorier, udgivne undervisningsmaterialer, afrapporteringer mv.

Artiklerne har en bred målgruppe forstået som lærere i grundskole og ungdomsuddannelser og andre fagpersoner, der arbejder inden for historie- og kulturfagsområdet, samt studerende og undervisere på videregående uddannelser. Artikler skal ikke nødvendigvis appellere til hele målgruppen.