Skriv artikel til RADAR

Har du en ide til en artikel, så kan du få den med i vores online tidsskrift, RADAR. Læs vores retningslinjer igennem, skriv din artikel eller abstract og send den til en af redaktørerne, hvorefter det vurderes om den passer ind i tidsskriftet.

RADAR – Historiedidaktisk Tidsskrift har til opgave at omsætte viden til og i praksis samt skabe ny viden af relevans for uddannelser og praksis. Dette gøres via faglige formidlingsartikler. Artiklerne udgives løbende og behandler diverse faglige emner i tilknytning til historiedidaktik, historieformidling og kulturfagsdidaktik. Artiklerne omtales i HistorieLabs nyhedsbrev, sociale medier og publiceres på hjemmesiden samt er tilgængelig gennem Tidsskrift.dk, som er Det Kgl. Biblioteks portal for publicering af faglige, videnskabelige og kulturelle tidsskrifter.

Formålet med faglige formidlingsartikler er at bygge bro mellem resultater fra forsknings- og udviklingsprojekter og de personer, der i sidste ende skal omsætte viden i praksis. Artiklerne udformes i et formidlende format, hvor interessante emner og fænomener fremhæves og gerne knyttes til andet materiale, fx diskussioner, forskningsresultater, overvejelser, teorier, udgivne undervisningsmaterialer, afrapporteringer mv.

Tidsskriftet retter sig primært mod historielærere (grundskole, gymnasier, lærerstuderende, læreruddannere). Artikler med tilknyttede perspektiver relevant for andre målgrupper er også velkomne – eksempelvis medarbejdere i kulturinstitutioner samt forskere og undervisere på videregående uddannelser. Det er dog ikke meningen, at alle artikler nødvendigvis skal appellere til hele målgruppen.

Hvad kan en artikel omhandle
For formidlingsartikler kan der imidlertid være en række forskelle formater for artikler, der kan være relevante:

 • Debatartikler
 • Faglige artikler der ikke har egentlig forskningskarakter
 • Analyser af faglig debat
 • Artikler om delaspekter af igangværende projekter
 • Kortere formidlingsudgaver af videnskabelige artikler eller rapporter publiceret andetsteds
 • Artikler der behandler aktuelle sager af relevans for historiedidaktik, kulturfagsdidaktik og historieformidling
 • Beskrivelse af principper og overvejelser i undervisningsmateriale eller formidlingsprojekter man har udarbejdet eller gennemført
 • Generel formidling af forskning og forskningsresultater
 • Anmeldelser

 

Retningslinjer for artikler

Læs venligst retningslinjerne grundigt igennem før du indsender artiklen.

 • Omfang: Max 15.000 tegn (inklusiv mellemrum), skriftstørrelse 12 pkt. og 1,5 linjeafstand.
 • Der publiceres ikke artikler, som tidligere har været udgivet andetsteds.
 • Der må gerne henvises direkte til andet materiale. Det er dog vigtigt, at artiklen kan læses som en selvstændig enhed og budskabet forstås, uden at man behøver besøge andre steder.
 • Artiklen skal indeholde en indledende manchet (3-5 linjer), som præsenterer artiklen, artiklens pointe/budskab og hvilke af tidsskriftets målgruppe(r), artiklen henvender sig til.
 • Artiklen skal indeholde en sigende overskrift.
 • Der anvendes ingen forklarende noter.
 • Referencer til anvendte materialer/litteratur placeres løbende i parentes i teksten. F.eks. (Bøe og Knutsen, 2012, s. 20). Se f.eks. i artiklen: Historieundervisning og fagportaler
 • Materialer/Litteraturlisten skal være en ren referenceliste til materialer, som er brugt direkte i artiklen. Øvrige materialer som f.eks. anbefalet læsning eller baggrundslitteratur kan noteres på separat liste, som f.eks. ”Anden relevant læsning”.
 • Artiklen må gerne tage udgangspunkt i noget aktuelt, men skal have blivende værdi.
 • Medsend et foto af dig selv og en kort biografi og kontaktoplysninger (mailadresse).

 

Guide til billede og video til Radar

 

Den redaktionelle proces

 

 • Artiklen eller abstract sendes til en af redaktørerne. Redaktionen afgør, om artiklen egner sig til blive bragt i tidsskriftet. Artikler, der eksempelvis ikke optages i tidsskriftet, er uredigerede BA-opgaver på Læreruddannelsen eller artikler, der reklamerer for ”fantastiske spil til undervisningen” og lignende.
 • Redaktionen læser artiklen og sender tilbage med kommentarer, hvorefter forfatter kan indsende igen.
 • Forfatter er ansvarlig for endelig korrekturlæsning og sikring af GDPR- og rettighedsspørgsmål samt opdaterede kontaktoplysninger.

 

 

Redaktionsgruppen

Loa Ingeborg Bjerre, redaktør, loib@ucl.dk