Mette Nørregaard Christensen

Titel:

Lektor og Cand. scient. i Biologi

Arbejdsområder:

Jeg er projektleder på projektet PædMatMus, der tager sit afsæt i et samarbejde mellem HistorieLab, pædagoguddannelsen i Jelling og kulturinstitutionen Kongernes Jelling. Projektet skal undersøge og udvikle idéer til pædagogers arbejde med førmatematiske begreber og konkrete aktiviteter i et historisk miljø. Projektet er tilknyttet Pædagogisk Kulturlaboratorium, som et af de tre programmer under HistorieLab.

Desuden er jeg også tilknyttet programmets øvrige aktiviteter, hvor det særlige fokus er, at udvikle metoder og praksis i forbindelse med pædagogers arbejde og mindre børns møde med kultur, historie og kulturinstitutioner. Af konkrete projekter, som jeg er involveret i, kan Kult, Verdensarv i børnehøjde og Leg, læring og kreativitet – Verdensarv i børnehøjde nævnes.

Baggrund:

Jeg er ansat ved UCL Jelling og uddannet Cand. scient. i Biologi med bred undervisnings- og formidlingserfaring fra både gymnasium, universitet, pædagog- og læreruddannelse. I arbejdslivet er jeg især optaget af udfordringerne med at arbejde legende, undersøgende og eksperimenterende med naturfaglighed og matematik med forskellige målgrupper i det pædagogiske arbejde og skolens mindste klasser. I privatlivet er jeg engageret i kultur, kulturhistorie og kulturhistoriske håndværk og især Jellings lokale historie.