Årsberetninger

I HistorieLabs årsberetninger kan du læse nærmere om de projekter vi har igangsat, arbejdet med og afsluttet i løbet af de pågældende år.

Årsberetningen er ikke en udtømmende beskrivelse af centrets arbejde, men giver et overblik over vores væsentligste aktiviteter og resultater.

Læs Årsberetning 2017 her

Læs Årsberetning 2016 her

Læs Årsberetning 2014/15 her

Læs Statusrapport 2014-2018