Årsberetninger

I HistorieLabs årsberetninger kan du læse nærmere om de projekter vi har igangsat, arbejdet med og afsluttet i løbet af de pågældende år.

Årsberetningen er ikke en udtømmende beskrivelse af centrets arbejde, men giver et overblik over vores væsentligste aktiviteter og resultater.

Læs HistorieLab i perspektiv for 2021 her

Læs HistorieLab i perspektiv for 2019-2020 her

Læs Årsberetning 2017 her

Læs Årsberetning 2016 her

Læs Årsberetning 2014/15 her

Læs Statusrapport 2014-2018