Det antropocæne i historieundervisning og flerperspektiviske fortællinger

I den fagdidaktiske forskning til historie har forskere travlt med at finde ud af, hvordan et klassisk humanvidenskabeligt fag som historie kan og bør forholde sig til forestillinger om det antropocæne, herunder de udfordringer som klodens forandringer stiller os, mennesker og samfund, overfor. Denne RADAR-artikel, skrevet af Heidi Eskelund Knudsen, faglig leder HistorieLab, viser små konkrete teksteksempler og lægger op til en posthumanistisk diskussion af udformningen af historiske narrativer til undervisning.
Emner: Historieundervisning

Det antropocæne i historieundervisning og flerperspektiviske fortællinger 

Af Heidi Eskelund Knudsen, lektor, ph.d., faglig leder, HistorieLab, januar 2024

Hent artiklen som PDF >>

 

Artiklens indhold

Historieskrivning til børn og unge i læremidler til historiefaget har en betydelig vej at gå, hvis den vil hjælpe sin målgruppe med at forstå og agere i det antropocæne. Artiklen viser dette i små konkrete teksteksempler og lægger op til en posthumanistisk diskussion af udformningen af historiske narrativer til undervisning.

God læselyst.

Download artiklen som PDF

 

Artiklen videreformidler centrale pointer fra en forskningsartikel, der udgives i foråret 2024:

Heidi Eskelund Knudsen (2023) ‘The Anthropocene Question in Danish History Education: A Case Study of Textbooks’ Historical Narratives,’ International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture. Yearbook of the International Society for History Didactics, 44: 51-68