Jens Aage Poulsen

Titel:

Cand.pæd i historie og samfundsfag, master i IKT & læring samt lektor

Arbejdsområder:

Jens Aage Poulsen arbejder med forsknings-, udviklings- og formidlingsopgaver især i forbindelse med historiefaget i grundskolen – herunder med udvikling af læremidler og didaktiske materialer. Han underviser kurser og er medlem af den nationale faggruppe i historie.

Baggrund:

Jens Aage er oprindeligt uddannet folkeskolelærer. Han har udarbejdet et stort antal læremidler samt skrevet bøger og artikler om historiedidaktik. For ministerierne har han deltaget i udarbejdelse af læreplaner til historie i folkeskolen og læreruddannelsen. Jens Aage er optaget af fagdidaktisk udvikling af faget – herunder hvordan læremidler kan bruges og undervisningen tilrettelægges, så elevernes forudsætninger for at reflektere og skabe historie styrkes.