Jens Aage Poulsen

Titel:

Cand.pæd i historie og samfundsfag, master i IKT & læring samt lektor emeritus

Arbejdsområder:

Jeg arbejder med forsknings-, udviklings- og formidlingsopgaver især i forbindelse med historiefaget i grundskolen – herunder med udvikling af læremidler og didaktiske materialer. Jeg underviser på forskellige kurser og er medlem af den nationale faggruppe i historie.

Baggrund:

Jeg er oprindeligt uddannet folkeskolelærer. Jeg har udarbejdet et stort antal læremidler samt skrevet bøger og artikler om historiedidaktik. For ministerierne har jeg deltaget i udarbejdelse af læreplaner til historie i folkeskolen og læreruddannelsen. Jeg er desuden optaget af fagdidaktisk udvikling af faget – herunder hvordan læremidler kan bruges og undervisningen tilrettelægges, så elevernes forudsætninger for at reflektere og skabe historie styrkes.