Om at vælge indhold

I faget historie er der kun tid til at undervise i en mikroskopisk del af fortiden, som der hele tiden bliver mere og mere af. Så hvad fra fortiden, hvordan og hvorfor skal eleverne lærer faget? Dette uddyber Jens Aage Poulsen i denne RADAR-artikel med overskriften Om at vælge indhold.
Emner: Historieundervisning

Om at vælge indhold

Af Jens Aage Poulsen, HistorieLab, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
April 2023

Hent artiklen som PDF >>

Denne måneds artikel i RADAR er skrevet af Jens Aage Poulsen, lektor emeritus, fra HistorieLab og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

 

Artiklens indhold

Skolen har altid haft som opgave at forberede og ruste eleverne til deres sam- og fremtid. Det gælder naturligvis også for skolefaget historie, og det må indgå i lærerens overvejelser over, hvilket indhold, hvordan og hvorfor der skal undervises. At opliste en række historiske emner på årsplanen er derfor ikke tilstrækkeligt. I denne artikel drøfter jeg nogle fagdidaktiske tilgange for valg af indhold eller hvilken historisk viden, som eleverne kan/bør tilegne sig og lære at mestre i faget.

God læselyst.

Download artiklen som PDF