Hvad med indholdet i historieundervisningen?

I denne RADAR-artikel diskuterer Jens Aage Poulsen principper for valg af indhold og tilrettelæggelse af historieundervisning, der kan øge det fremtidsrettede sigte med faget.
Emner: Historieundervisning
Temanummer: Indhenter fortiden os – kan vi lære af historierne?

I de senere år har kompetencebegrebet haft fylde i den historiedidaktiske debat, men det historiefaglige indhold må ikke glemmes. I artiklen Hvad med indholdet i historieundervisningen? diskuterer Jens Aage Poulsen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og HistorieLab, nogle principper for valg af indhold og tilrettelæggelse af undervisningen, der kan øge det fremtidsrettede sigte med faget.

Det er en central opgave for skolen at ruste eleverne til fremtiden. En opgave som skolefaget historie naturligvis også må bidrage til. Det gør faget allerede på en række områder, for eksempel ved at styrke elevernes undersøgelses- og metodiske kompetencer så som kildekritik. Men hvad med valget af indhold, det historiske stof – forstået som fortællinger om fortiden, som der er mængder af – og som der hele tiden bliver flere af. Vælges og tilrettelægges det med sigte på, at det har betydning og er nyttigt for eleverne – nu og i fremtiden? Dette spørgsmål behandler artiklen, der også drøfter nogle kriterier for valg af indhold.

Download artiklen som PDF Download hele temanummeret som PDF