Nutidens klimaforandringer som historiefagligt problem

Traditionelt har der været en opdeling mellem humaniora og naturfag. I skolefaget historie er det da heller ikke almindeligt at beskæftige sig med miljøproblemer og klimaudfordringer. Men vi lever i, hvad der betegnes som den antropocæne epoke, hvor mennesket er den helt afgørende faktor for Jordens udvikling. Derfor må man også i historie beskæftige sig med disse udfordringer. Det gør Bo Fritzbøger (KU) rede for i sin artikel Nutidens klimaforandringer som historiefagligt problem.
Temanummer: Indhenter fortiden os – kan vi lære af historierne?

Vore dages mest påtrængende og komplekse problemer udspringer af de klimaforandringer, som vi i den moderne, industrialiserede verden baseret på fossile energibærere, uden hverken at vide eller ville det, selv har skabt. Og det har stor indflydelse på historiefaget på i hvert fald tre områder: på dets genstandsfelt, på dets rumlige skala og på dets tidsforståelse. Det følgende vil især fokusere på sidstnævnte.

Download artiklen som PDF Download hele temanummeret som PDF