Det er ondt at spise kød på grund af klimaet. Kontroversielle emner i dialogisk rum

Rikke Alberg Peters fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og HistorieLab argumenterer i denne RADAR-artikel for, at det er relevant at arbejde med kontroversielle emner i skolefaget historie.
Temanummer: Indhenter fortiden os – kan vi lære af historierne?

I sin artikel ”Det er ondt at spise kød på grund af klimaet” Kontroversielle emner i dialogisk rum argumenterer Rikke Alberg Peters fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og HistorieLab for, at også i skolefaget historie er det relevant at arbejde med kontroversielle emner, og at det kan bidrage til at ruste eleverne til fremtiden. Artiklen giver også konkrete forslag til, hvordan dialog kan bruges i den sammenhæng.

Kontroversielle emner kan være med til at ruste eleverne til fremtiden og til bedre at kunne håndtere nogle af de dilemmafyldte spørgsmål, vi står med i samfundet i dag. Formålet med denne artikel er at udbrede kendskabet til, hvordan man kan arbejde med kontroversielle emner i historie, og at diskutere hvilke fordele og udfordringer, der er forbundet hermed samt at præsentere en dialogisk undervisningstilgang baseret på rationel nysgerrighed.

Download artiklen som PDF Download hele temanummeret som PDF