Historiefortælling i historieundervisningen

I denne RADAR-artikel ser fagforfatter Pia Sigmund på muligheden for at bruge mundtlig fortælling som en del af den daglige undervisning, og på de mange fordele, for både lærer og elever, der følger med fortællingen. Læs artiklen her.
Emner: Historieundervisning

Historiefortælling i historieundervisningen

Af Pia Sigmund, fagforfatter, Historiebazaren, september 2023

Hent artiklen som PDF >>

Denne måneds artikel i RADAR er skrevet af Pia Sigmund, fagforfatter, Historiebazaren

 

Artiklens indhold

Jeg er historiefortæller. Jeg er også historiker og tidligere lærer. Når jeg fortæller en historie for en klasse fuld af elever, bliver der lyttet og stillet spørgsmål. Jeg mener, at den mundtlige fortælling kan være en nøgle til at løfte historiefaget og et positivt svar på mange af de udfordringer, som den danske folkeskole bakser med i øjeblikket. Mundtlig fortælling er et enkelt didaktisk greb, der nemt kan implementeres i undervisningen. Det handler både om lærerens fortælling og om elevernes fortælling.

– Pia Sigmund

Pia Sigmund, fagforfatter, historiefortælling i historieundervisningen

God læselyst.

Download artiklen som PDF