Temanummer: Indhenter fortiden os – kan vi lære af historierne?

Her får du et særskilt temanummer som udspringer af konferencen Historielærernes dag 2021. Overskriften “Indhenter fortiden os – kan vi lære af historierne?” danner rammen for seks spændende artikler, hvis omdrejningspunkt har det emne og problematikker, de præsenterede på dagen.

Forord af Heidi Eskelund, Loa Bjerre og Jens Aage Poulsen
Marts 2022

Download hele temanummeret som PDF

Konsulenter fra landets CFU’er og HistorieLab arrangerer hvert år Historielærernes dag. I en årrække har det været en velbesøgt konference, der afholdes i Jelling og Roskilde i uge 43. Et bestemt tema er den røde tråd i konferencens oplæg og workshops.

I 2021 var det Indhenter fortiden os – kan vi lære af historierne? Med den overskrift ville planlægningsgruppen sætte fokus på, at ligesom andre skolefag skal også historie bidrage til at ruste eleverne til nu- og fremtiden. Det må have konsekvenser for valg af indhold og tilrettelæggelse af undervisningen.

Der er rigeligt med nationale og globale udfordringer, som både er aktuelle og formentlig er varige, og som har en kortere eller længere historik. Ved at beskæftige sig med disse udfordringer kan historiefaget øge elevernes indsigt i og forståelse for disse udfordringer og måske endda medvirke til, at eleverne handler konstruktivt i forhold til at finde løsninger.

Det lykkedes redaktionen at få flere oplægs- og workshopsholdere på Historielærernes dag 2021 til at skrive artikler om det emne og problematikker, de præsenterede på dagen. Artiklerne har vi samlet i dette temanummer.

03.03. 2022 · Jens Aage Poulsen
Hvad med indholdet i historieundervisningen?