29. maj 2017

NOFA 6

Nofa inviterer til sin 6. nordiske konference på Syddansk Universitet i Odense den 29. – 31. maj 2017. Temaet er samspillet mellem almendidaktik og fagdidaktik i skole og i læreruddannelse.

HistorieLab indgår i den danske arrangørgruppe, som står for planlægning og gennemførelse af konferencen sammen med UC Syddanmark og Syddansk Universitet. Historiedidaktik får både sit eget særskilte program på konferencen og kommer til at indgå i dialog med andre fagdidaktiske områder.

Konferencen sætter  fokus på samspil mellem almendidaktik og fagdidaktik i skole og i læreruddannelse. NOFA 6 henvender sig til både praktikere og forskere.

Deltagere har mulighed for at indsende abstract-bidrag til konferencen og dermed deltage på forskellig vis i det overordnede tema: Samspil mellem fagene.

Den foreløbige frist for indsendelse af abstracts bliver primo januar 2017.

Læs mere om konferencen her