Konference om børn, kulturarv og museer

Den 02. november 2016 indbød HistorieLab til en inspirerende konference om mulighederne for samspil mellem førskoleområdet og kulturinstitutioner.

Konferencen henvendte sig til museumsformidlere, undervisere på pædagoguddannelserne og beslutningstagere kommuner, regioner og ministerier.

 

Her kan du (gen)se nogle powerpoints fra formidagens oplæg:

Flerstemmighed når børn taler med på museet

Børns museer

 

Her kan du (gen)se nogle powerpoints fra eftermiddagens workshops:

Et museum i min børnehave! Københavns Museum besøger daginstitutioner

Museet som case og klasserum vol. I

Museet som case og klasserum vol. II

Formidling i børnehøjde

Med børnene som kulturguides – en vej ind i børns egen kulturarv

 

Konferencen blev afholdt i Jelling og var resultatet af et samarbejde mellem HistorieLab, UC Capital, UC Lillebælt og det nationale netværk for Pædagogisk museologi.