2. november 2016

Børn, kulturarv og museer

HistorieLab indbyder til konference. Formiddagens program indeholder teoretiske overvejelser over børns møde med kulturinstitutioner og eftermiddagens program byder på workshops med konkrete eksempler på børns møde med kulturarven og museerne.

Konferencen henvender sig til museumsformidlere, undervisere på pædagoguddannelserne og beslutningstagere kommuner, regioner og ministerier.

Konferencen er resultatet af et samarbejde mellem HistorieLab, UC Capital, UC Lillebælt og det nationale netværk for Pædagogisk museologi

Museumsformidlere og undervisere på Pædagoguddannelsen på landets professionshøjskoler arbejder sammen om formidling til førskolebørnene, som for mange museer er et nyt satsningsområde.

Fokus for konferencen er børnenes møde med kulturarven og hvilke perspektiver dette rejser i forhold til forvaltningen af kulturarven på museerne? Pædagoguddannelsen og førskoleområdet har mange muligheder for spændende samspil med kulturinstitutionerne. Her får du muligheden for at:

  • blive inspireret af overvejelser om hvordan børn, kulturarv og museer kan høre sammen
  • besøge det smukke monumentområde i Jelling
  • deltage i workshops, hvor erfaringer fra museumsformidlere og undervisere på professionshøjskoler formidles med eksempler på, hvordan professionshøjskolerne og museumsformidlere fra hele landet har arbejdet sammen om konkrete møder mellem børn og kulturarv – og børn og museer.

Formiddagens program indeholder teoretiske overvejelser omkring børns møde med kulturinstitutioner og eftermiddagens program er centreret omkring workshops med konkrete eksempler om børns møde med kulturinstitutioner.

Gennem dagen vil studerende observere og følge de enkelte aktiviteter med henblik på en afsluttende fremlæggelse.

Sted: UCL Jelling, Stationsvej 4, 7300 Jelling, Auditoriet

Tid: Onsdag den 2. november 2016 kl. 9.30-15.30

Pris: Gratis. Dog opkræves et gebyr på 500 kr. ved udeblivelse uden afbud

Se rapport

Tilmelding her

Ved tilmelding tilmelder du dig samtidig HistorieLabs nyhedsbrev