28. september 2018

Konference: Demokratiet under pres

Hvad kan historiefaget tilbyde eleverne i en verden med en overvældende informationsstrøm præget af politisk spin, misinformation, falske nyheder og konspirationsteorier? Og hvilke konkrete redskaber kan historiefaget udstyre eleverne med, så de bliver i stand til at tage stilling på et kvalificeret grundlag og handle derefter?

De spørgsmål har aldrig været mere aktuelle og med konferencen, sætter historielærerforeningerne i fællesskab med HistorieLab spot på at diskutere potentialet i historieundervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne i forhold til at bevare et demokrati under pres.

Tilmeld dig konferencen “Demokratiet under pres” her

Historiefaget har sit naturlige fokus på fortiden og på koblingen mellem fortid, nutid og fremtid. Historiefaget har desuden en metode, hvor der formuleres en problemstilling, søges og udvælges kilder, hvor kilderne analyseres og bearbejdes, og der udarbejdes en fremstilling, der besvarer problemstillingen. I en virkelighed, hvor fremmede magter spreder misinformation og falske nyheder, hvor politik er mere form end indhold, hvor underholdning er blevet et centralt nyhedskriterium og hvor TV-kendisser bliver valgt som præsidenter, er der behov for, at den viden og de færdigheder, som historiefaget tilbyder, gøres brugbare for eleverne – både i deres hverdagsliv nu og her, og når de som voksne skal indgå som en aktiv og konstruktiv del af et demokratisk samfund.

Praktisk info

Tid: Fredag den 28. september 2018 kl. 9.30-16.15
Sted: Rødkilde Gymnasium, Rødkildevej 42, Vejle
Pris: 500 kr. inkl. moms
Tilmeldingsfrist: Tirsdag d. 18. september 2018

Dagens Program

9.30-10.00: Kaffe og indskrivning

10.00-10.15: Velkomst og introduktion til dagens tema

10.15-11.15: Jan Birkemose (Journalist og redaktør), “Hvad er fake news – og hvilke udfordringer giver det?”

11.15-12.00: Mikkel Thorup (Professor MSO, Aarhus Universitet), “Populisme som en demokratisk eller antidemokratisk kraft”

12.00-13.00: Mad og mingling

13.00-13.45: Erfaringsudveksling og idegenerering på tværs af skoleformer med afsæt i en række temaer:

  • Kildekritik: Hvordan kan der arbejdes med kildekritik, så det bliver et redskab, der også bruges i elevernes hverdagsliv?
  • Konspirationsteorier: Hvordan kan konspirationsteorier inddrages i historieundervisningen på en konstruktiv måde?
  • Informationssøgning: Hvordan kan der i historieundervisningen arbejdes med at styrke elevernes kompetencer i forhold til informationssøgning?
  • Valg af emner/temaer i undervisningen: Hvilket faghistorisk indhold har særligt potentiale i forhold til at understøtte elevernes demokratiske dannelse?
  • Historie som konstruktion: Hvordan opnår vi en fornuftig balance i undervisningen mellem på den ene side at ville gøre eleverne det klart, at historiske fremstillinger og fortællinger er narrative konstruktioner og på den anden side holde fast i, at alt ikke er relativt, at der er historiske fakta og kendsgerninger, som vi ikke kommer uden om, og at der er fremstillinger af historiske forløb, der er bedre og mere valide end andre.

13.45-14.00: Opsamling på workshops i plenum

14.00-14.45: Hildegunn Juulsgaard Johannesen (Programleder for forskningstemaet digitalisering, didaktik og læring, UCSYD), ”Omtankeonline.dk – At kunne begå sig online med omtanke”

14.45-15.00: Kaffepause

15.00-16.00: Chris Holmsted Larsen (post.doc ved Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme og Oslo Universitet). “It’s the end of the world as we know it? – Fake news som digital modkultur og antidemokratisk magtstrategi og praksis”.

16.00-16.15: Farvel og tak for i dag

Tilmeld dig konferencen “Demokratiet under pres” her

Arrangør

Historiedidaktisk netværk er et dialogforum for historielærere på alle niveauer i uddannelsessystemet. I styregruppen for netværket sidder repræsentanter fra:

• FALIHOS/Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag (Dennis Hornhave)
• Foreningen af Historielærere ved Handelsgymnasiet (Sune Ogilvie)
• Historielærerforeningen for stx og hf (Heidi Funder og Lasse T. Jensen)
• Foreningen af Historielærere ved Læreruddannelsen (Andreas Kopp og Jens Pietras)
• HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling (Rikke Alberg Peters)

Konferencen afholdes med støtte fra HistorieLab og forlagene Columbus og Clio, som også vil være til stede under konferencen.