30. januar 2019

Konference: Aktiverende historieundervisning – hvordan?

HistorieLabs formidlingskonference den 30. januar 2019 sætter fokus på den aktiverende historieundervisning, og de muligheder det rummer for både lærere og formidlere. Og som noget helt nyt, afholder vi i år debatcaféer, som tager direkte udgangspunkt i deltagernes egne udfordringer inden for emnet.

Læreplanens færdigheds- og vidensmål er ikke længere bindende. Det giver historielærere i grundskolen og formidlere på kulturinstitutionerne større frihed til at sætte faglige mål og tilrettelægge varierede undervisningsforløb for elever. Med frihed følger også et ansvar. Hvad skal forløbene indeholde, hvordan skal eleverne arbejde og med hvilket sigte? Formidlingskonferencen giver nogle konkrete bud på, hvordan denne frihed kan forvaltes og udmøntes i inspirerende og aktiverende historieundervisning.

Dagens Program

9.00-09.30: Ankomst og kaffe

9.30-09.50: Velkomst ved Peter Brunbech, Centerleder i HistorieLab

09.50-.10.30: Indledende oplæg ved Jens Aage Poulsen

10.30-12.00: Workshops

12.00-13.00: Frokost

13.00-14.00: Debatcaféer under temaet ‘Aktiverende historieundervisning’

14.00-14.15: Kaffepause

14.15-15.15: Afsluttende oplæg

15.15-15.30: Afrunding ved Peter Brunbech

Debatcafé – Hvad vil du debattere på formidlingskonferencen 2019?

Med debatcafé indfører vi et nyt koncept på formidlingskonferencen 2019, fordi I, der tidligere har deltaget på konferencen, har efterspurgt mere tid til erfaringsudveksling. Baseret på jeres forhåbentlig mange input, vil vi udvælge en række debatcaféer, som man tilmelder sig samtidig med, at man tilmelder sig konferencen. Tilmeldingen åbner midt november.
Under overskriften ’Aktiverende historieundervisning’ vil vi rigtig gerne høre, hvilke ideer du har til debatemner. Fortæl os, hvilke erfaringer du har fra din historieundervisning, hvilke udfordringer du står overfor eller hvad du oplever inden for aktiverende undervisning, der kunne være spændende at debattere – uanset om du er historielærer eller kulturformidler.

Send dit forslag til formidlingskonferencens projektleder Charlotte Amalie Hvilshøj: cahv@ucl.dk – deadline for forslag er 29. oktober

Praktisk info

Tid: Onsdag den 30. januar 2019 kl. 9.00-13.30
Sted: UCL Jelling, Stationsvej 14, 7300 Jelling
Tilmelding: åbner midt november.