10. marts 2017

Historiebrug i øjenhøjde

Sæt kryds i kalenderen den 10. marts 2017, hvor Historiedidaktisk Netværk indbyder til konference.

Hvad skal vi med historie – hvad kan vi bruge den til? Hvad kan elever bruge den til? Hvor meget skal historiebrug fylde i historieundervisningen? Findes der en historiebrugsdidaktik – og hvordan ser den ud? Med disse spørgsmål ønsker historiedidaktisk netværk at belyse centrale vinkler af historiebrug og diskutere historiebrugens potentialer i historieundervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.
Som mennesker har vi altid brugt historie – både bevidst og ikke-bevidst. Vi bruger historie for at skabe mening og sammenhæng i vores liv. Det centrale i historiebrug er ikke viden om fortiden som sådan, men indsigt i hvordan historie bruges i forskellige sammenhænge og med forskellige formål og hensigter.
Historiebrug har sat sit præg på læreplanerne gennem de seneste år og er blevet et kompetenceområde, som vi som lærere skal tage højde for, når undervisningen tilrettelægges. Men hvordan får vi meningsfuldt puttet historiebrug ind i historieundervisningen og hvordan sikrer vi, at eleverne møder fortiden som ’levet historie’. En levet historie, der dels kan være med til at skabe mening og sammenhæng, dels gør eleverne bevidste om de interesser, der er på spil, når historien bruges af eftertiden.

Dagens Program

9.30-10.00: Kaffe og indskrivning

10.00-10.15: Velkomst og introduktion til dagens tema

10.15-11.15: Hvad bruger vi historie til i skolen – og i livet? Rune Christiansen (VIA) og Winnie Færk (Espergærde Gymnasium) vil præsentere deres bud på, hvordan en historiebrugsdidaktik ser ud for henholdsvis grundskolen og ungdomsuddannelserne samt dele ud af deres erfaringer fra praksis og formidling. ”Friendly fire” og kritiske spørgsmål ved Peter Brunbech (HistorieLab).

11.15-12.00: Dilemma-workshop og diskussion af historiebrugsdidaktik

12.00-13.00: Mad og mingling

13.00-14.00: Historiebrug i læreplaner og overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse – paneldebat ved Christian Vollmond (fagkonsulent) og Jens Aage Poulsen (lektor, HistorieLab)

14.00-14.30: Videndeling og plenum

14.30-14.45: Kaffepause

14.45-16.00: Ove Kaj Pedersen: Hvad skal vi med historie i konkurrencestaten? Ove Kaj Pedersen, professor på CBS, giver sit bud på, hvad historie kan og skal i en moderne konkurrencestat

16.00-16.15: Farvel og tak for i dag

 

Tilmelding

Tilmeld dig her

 Tilmeldingsfrist: 1. marts 2017

 

Praktisk info

Tid: Fredag den 10. marts 2017 kl. 9.30-16
Sted: Rødkilde Gymnasium, Rødkildevej 42, Vejle
Pris: 500 kr. inkl. Moms

 

Historiedidaktisk netværk er et dialogforum for historielærere på alle niveauer i uddannelsessystemet. I styregruppen for netværket sidder repræsentanter fra:

• FALIHOS/Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag (Dennis Hornhave)
• Foreningen af Historielærere ved Handelsgymnasiet (Sune Ogilvie)
• Historielærerforeningen for stx og hf (Heidi Funder og Lasse T. Jensen)
• Foreningen af Historielærere ved Læreruddannelsen (Andreas Kopp og Jens Pietras)
• HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling (Rikke Alberg Peters)

Konferencen afholdes med støtte fra HistorieLab og forlagene Columbus og Clio, som også
vil være til stede under konferencen.