2. marts 2016

Konference: Historiske scenarier i undervisningen

Hvordan arbejder man med historiske scenarier i formidlingen af historie? Vil du have konkret indblik i, hvad det egentlig vil sige at have kompetencer i historie? Og har du lyst til en dag i historieundervisningens tegn med nytænkende og inspirerende indlæg og sætte dig selv i spil på aktive workshops?

På konferencen kommer du til at opleve:

 • forfatteren, Maria Helleberg. Hun fortæller om den historiske roman som historisk scenarie og samspillet mellem historisk fakta og fiktion i den historiske roman
 • journalist og forfatteren bag bl.a. ‘Blekingegadebanden’, Peter Øvig Knudsen. Han fortæller om sit arbejde med kilder og de udfordringer, der kan være forbundet med at dokumentere ”virkeligheden”
 • Prof. Dr. Andreas Körber fra Hamborg Universitet, der giver sit bud på, hvad der forstås ved kompetencer i historie i relation til historieundervisning og historiebevidsthedsbegrebet
 • at sætte dig selv i spil og få konkrete værktøjer med hjem på en række spændende workshops (få overblikket nederst på siden)

Praktisk information

 • Dato for afholdelse: 2. marts 2016
 • Sted: UCL Jelling, Vejlevej 2, 7300 Jelling, Auditoriet.
 • Deltagerantal max. 150 personer (først til mølle).
 • Lukket for tilmelding
 • Deltagelse er gratis, men der opkræves gebyr på 500 kr. ved udeblivelse uden afbud. Beløbet skal dække forplejning.

Program

9.00-9.30 Navneskilte udleveres, morgenbrød

9.30-9.45 Velkomst, præsentation af centret og programmet

9.45-10.45 Foredrag 1: Kompetencer i historie v/ Prof. Dr. Andreas Körber

10.45-11.00 Pause

11.00-12.00 Foredrag 2: Den historiske roman v/ Maria Helleberg

12.00-12.45 Frokost

12.45-14.00 Workshops om forskellige former for historiske scenarier

14.00-14.15 Pause

14.15-15.15 Foredrag 3: Dokumentarisme – at skrive om virkeligheden v/ Peter Øvig Knudsen

15.15-15.30 Afrunding

Program Historiske scenarier i undervisningen

 

Få nye konkrete værktøjer med hjem fra vores 6 workshops

Vær opmærksom på, at du kun kan vælge 1 workshop

 • Workshop 1: ”Film i historieundervisningen” v/ Peter Yding Brunbech, Videncenterchef, HistorieLab
  Historiske scenarier er overalt omkring os og influerer vores historieopfattelse og historiebevidsthed og her er ‘film’ det mest inflydelsesrige . I workshoppen introduceres kort til historiske film set fra et historiebrugsperspektiv, med de forskellige tolkningsredskaber vi kan anvende med eleverne, når de skal arbejde med at vurdere historiske filmscenarier. Målet er ikke, at eleverne skal kunne sige, hvor filmene er ”forkerte,” men at de skal kunne arbejde med at beskrive, hvordan filmene beskriver historie og fortid.
 • Workshop 2: ”Billeder som kilder” v/ Jens Aage Poulsen, HistorieLab
  I workshoppen arbejdes med billeder med særligt fokus på motivet som historiske scenarier. Hvordan kan undervisningen tilrettelægges, så eleverne ud fra billeder som historiske scenarier får viden om og udleder forklaringer om fortiden – eksempelvis med afsæt i tematikken ‘Magtens Billeder’.
 • Workshop 3: ”At lege gamle dage” v/ Loa Bjerre, ph.d.-studerende, HistorieLab
  I workshoppen arbejdes med begreber som historisk empati og historisk tænkning, samt hvordan man kan tilrettelægge aktiviteter med udgangspunkt i ”at lege historie”, som kan understøtte, at eleverne udvikler historisk empati og –tænkning.
 • Workshop 4: ”Historiske scenarier på arkiver, museer og historiske værksteder” v/ Lars Allan Haakonsen, Netværk for Nationale skoletjenester
  Her arbejdes med konkrete eksempler på undervisningsforløb, hvordan arkiver, museer og historiske værksteder kan inddrages, når eleverne skal arbejde med historiske scenarier. På den baggrund vil workshopdeltagerne arbejde med og diskutere, hvordan deres egne lokalområder kan inddrages.
 • Workshop 5: Kontrafaktisk historie med inddragelse af innovation og science fiktion” v/ Henriette Aaby, Pædagogisk Leder, Juelsminde Skole
  Hvilken relevans har innovation i en historiefaglig kontekst, og hvilke potentialer byder scifi-genren på i det kontrafaktiske arbejde? De spørgsmål er omdrejningspunktet for workshoppen, og deltagerne får mulighed for at diskutere, hvordan vi inviterer innovationstanken indenfor i historieundervisningen.
 • Workshop 6: ”Spil i historieundervisningen,” v/ Marianne Dietz, ph.d.-studerende, HistorieLab
  På workshoppen skal vi spille, og deltagerne vil igennem et fælles scenarie-baseret rollespil blive introduceret til nogle af spilmediets læringspotentialer set i relation til undervisningen i historie med særligt fokus på elevernes udvikling af historiebevidsthed. Der vil være mulighed for at diskutere tilrettelæggelsen af undervisningsforløb med spil.