18. marts 2014

Konference: “Historiebrug – i og udenfor skolen”

Er du underviser i Historie? Ønsker du inspiration til formidling af historie? Så er denne konference noget for dig
Foto: Colourbox.com

 

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling afholder formidlingskonference om historiebrug. Her er der blandt andet mulighed for at:

  • høre Ole Bornedal fortælle om, hvorledes han har brugt historien i forbindelse med produktionen af serien ”1864”.
  • høre Erik Lunds perspektiv på hvordan elevernes forståelse for sammenhænge kan udvikles.
  • deltage i inspirerende workshops med historieformidlingsfokus.

Om konferencen

Formålet med konferencen er at rette fokus på, hvordan vi tager historie i anvendelse i formidlingsmæssige og didaktiske sammenhænge.

Den primære målgruppe for konferencen er historielærere i folkeskolen, gymnasier og frie skoler. Konferencen er også relevant for blandt andre museumspædagoger, museumsfolk med ansvar for formidling samt studerende med interesse for historieformidling.

Dato for afholdelse: 18. marts 2015

Afholdelse: UCL Jelling, Vejlevej 2, 7300 Jelling, Auditorium.

Deltagerantal max. 130 personer (først til mølle). Frist for tilmelding er den 1. marts 2015.

Deltagelse er gratis, men der opkræves gebyr på 500 kr. ved udeblivelse uden afbud. Beløbet skal dække forplejning.

Konferencens indhold

Foredrag 1: Historieformidling v/ Erik Lund

Foredrag 2: Historieundervisningen – læremidler, lærerne og eleverne v/Heidi Eskelund Knudsen og Jens Aage Poulsen, Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling

Workshop 1: “Interkulturel historieundervisning”, v/ cand.mag. Nanna Bøndergaard Butters, Integrationsvejleder Københavns Kommune og forfatter til bogen ”At gøre kultur i skolen”.

Workshop 2: ”It og spil i undervisningen”, v/ Peter Yding Brunbech, Videncenterchef, Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling.

Workshop 3: ”Den åbne skole/nærmiljøet som læringsrum i historie og kulturfag”, v/ Trine Hyllested og Henrik Ottosen, Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling.

Workshop 4: ”Hvordan man konkret inddrager arkiver og museer i undervisningen”, v/ Lars A. Haakonsen, Netværk for nationale skoletjenester.

Workshop 5: ”Memory cards som læremiddel” v/Heidi Eskelund Knudsen og Jens Aage Poulsen, Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling.

Workshop 6: ”Træn tanken”, v/ Erik Lund, norsk historiedidaktiker, forfatter.

Foredrag 3: Ole Bornedal fortæller om brugen af historie i forbindelse med produktionen af serien ”1864”.