8. februar 2017

Konference: Ømtålelig historieundervisning

Hvordan griber man som lærer ømtålelige eller kontroversielle emner an? Og hvad gør historieundervisningen problematisk? Mød blandt andre udenrigskorrespondent Simi Jan fra TV2, som går langt for at bringe den svære historie.

Som lærer kan du stå overfor emner eller temaer, der af den ene eller anden grund er udfordrende eller ligefrem problematiske set i forhold til eksempelvis elevernes forkundskaber, elevsammensætningen, egne faglige forudsætninger, holdninger eller grundlæggende værdier.

Tilmeld dig her

Det kan være aktuelle og politiserede emner såsom krig, terror, konspirationsteorier, indvandring eller emner, hvor der mangler gode læremidler. Det kan også være emner, der vedrører belastede dele af vores fortid, forbrydelser eller katastrofer, og som derfor kan være svære at tage op.

Men behøver læreren overhovedet at inddrage emner, der på den måde udfordrer eleverne og har historielæreren (stadig) en vigtig rolle at spille i forhold til elevernes dannelse og demokratisk medborgerskab? Og hvad gør man i det hele taget, hvis man ikke føler sig tilstrækkelig klædt på til den opgave?

Med formidlingskonferencen sætter vi fokus på, hvordan man som lærer didaktisk håndterer det, der på den ene eller anden måde kan gøre historieundervisningen ømtålelig.

Program for Formidlingskonference 8. feb. 2017

09.00 – 09.30   Navneskilte udleveres, morgenbrød
09.30 – 09.45   Velkomst, præsentation af centret og programmet
09.45 – 10.45   Folkedrab på skoleskemaet – Når viden gør ondt v/Sine Molbæk-Steensig og Solvej Berlau, DIIS
10.45 – 11.00   Pause
11.00 – 12.00   1. workshop
12.00 – 12.45   Frokost
12.45 – 13.45   2. workshop
13.45 – 14.00   Pause
14.00 – 15.00   Historierne bag om historien på TV v/Simi Jan, udenrigskorrespondent, TV2
15.00 – 15.15   Afrunding

Se det fulde program her

 

Tilmeld dig her

 

Workshops – vælg to

Workshop 1: Konspirationsteorier i historieundervisningen – hvorfor og hvordan?
Workshop 2: Undervisning af elever med en migrationsbaggrund
Workshop 3: Omtanke online og propagandafilm
Workshop 4: Krig i børnehøjde, hvorfor og hvordan?
Workshop 5: Det pinlige i fortiden og læremidlernes fortællinger
Workshop 6: Når skoler og museer vil hinanden

Praktisk information:

  • Hvor: Stationsvej 14, 7300 Jelling
  • Konferencen er gratis
  • Tilmeldingsfrist: 30. januar 2017
  • I tilfælde af afbud opkræver vi et gebyr på 500 kr.