21. november 2016

Inspirerende konference om Museet i den åbne skole

Der afholdes konference om Museet i den åbne skole den 21. november på Hindsgavl Slot. Temaet er samarbejder mellem skoler, museer og kommuner.

15 steder i landet har skoler, museer og kommuner gennem halvanden år udviklet en række spændende, eksemplariske læringsforløb under projektet ’Museet i den åbne skole’. Konferencen deler erfaringer fra de 15 projekter, inddrager erfaringer udefra og sætter fokus på, hvordan sådanne samarbejder fremover kan kvalificere undervisningen i den åbne skole.

Projektet er et samarbejde mellem Nationalt netværk af skoletjenester, HEART, Skoletjenesten på Sjælland og HistorieLab, og projektet er støttet af blandt andre Kulturstyrelsen og A.P. Møller Maersk. HistorieLab varetager følgeforskningen og bidrager økonomisk til projektet, og konferencen er afslutningen på det nationale projekt, som har været i gang siden første halvdel af 2015.

Se mere om program og tilmelding her

Konferencen vil præsentere en praksismanual, der vil være et nyttigt værktøj og inspiration til at indgå i samarbejder om at udvikle læringsaktiviteter i forbindelse med implementeringen af den åbne skole. Manualen vil dels indeholde praktiske anvisninger på, hvordan samarbejder mellem skoler, museer og kommuner kan gribes an, dels komme med gode erfaringer fra de 15 delprojekter. Desuden vil følgeforskningen præsentere sine resultater, der siden skal munde ud i en rapport.

Konferencen viser også andre spot på området i form af kortlægninger og rapporter, og det hele munder ud i en paneldebat med fokus på, hvordan erfaringer fra ’Museet i den åbne skole’ og lignende projekter kan bruges i fremtidens åbne skole. Konferencen skal give inspiration og praktisk viden med henblik på, at inspirere til det fortsatte arbejde med den åbne skole ude i landet.

Du tilmelder dig hos: kontakt@skoletjenestenetvaerk.dk

OBS: Tilmeldingsfrist den 1. november 2016.