8. marts 2023

Konference: Skab historie

Historiedidaktisk Netværk indbyder den 8. marts 2023 til konference på Vejen Gymnasium og HF med fokus på eleven som aktiv (med)skaber af historie – både mht. at skabe fortællinger om det, der allerede er sket, men også som medskabere af de samfund, som de er en del af?

Sæt kryds i kalenderen onsdag den 8. marts 2023, hvor Historiedidaktisk Netværk inviterer til konference med overskriften “Skab historie”.

Historiedidaktisk Netværk indbyder til konference på Vejen Gymnasium og HF med fokus på eleven som aktiv (med)skaber af historie – både mht. at skabe fortællinger om det, der allerede er sket, men også som medskabere af de samfund, som de er en del af?

Konferencen finder sted onsdag den 8. marts 2023 kl. 9.30-15.40 på Vejen Gymnasium og HF.

Tilmeld dig her

 

Historien skabes også af eleverne i klasserummet

I både grund- og gymnasieskoler er en del af formålet med historiefaget at styrke elevernes bevidsthed om, at de er historieskabende. Det kan ses som et centralt element i deres demokratiske dannelse.

Onsdag d. 8/3 indbyder Historiedidaktisk Netværk til konference på Vejen Gymnasium og HF med fokus på eleven som aktiv (med)skaber af historie – både mht. at skabe fortællinger om det, der allerede er sket, men også som medskabere af de samfund, som de er en del af.

Formålet med konferencen er at give dig, der er historielærer i enten grund- eller gymnasieskolen, inspiration til at arbejde med at skabe historie sammen med dine elever.

På konferencen har vi fokus på følgende spørgsmål:

  • Hvordan bevidstgør vi eleverne om, at de er historieskabende?
  • Hvordan kan vi i undervisningen arbejde med, at eleverne skaber deres egne fagligt kvalificerede fortællinger om fortiden?
  • Hvad er en fagligt kvalificeret historisk fortælling overhovedet?
  • Hvordan sikrer vi, at de fortællinger om fortiden, som eleverne skaber i undervisningen, er vedkommende og dermed brugbare for eleverne – også i deres liv uden for skolen?
  • Hvordan kan historieundervisning tilrettelægges, så den styrker elevernes handlekompetence – og er det overhovedet historiefagets opgave?

 

Program for dagen

Kl. 9.00-9.30: Indskrivning og kaffe

Kl. 9:30-9:45: Velkomst ved Mirela Redzic, Vejen Gymnasium, og Andreas Kopp, Københavns Professionshøjskole

Kl. 9.45-10.40: Vejen til at skabe historie for elever og lærere ved Karen Stormats, Læreruddannelsen Dalarna Universitet

Kl. 10.40-11.30: Hvordan skaber museet historier og hvordan arbejder museet med eleverne som (med)skabere af historie ved Mette Stauersbøl Mogensen, Museumsinspektør ved Museum Odense

Kl. 11.30-12.30: Frokost og samtale på tværs af skoleformer

Kl. 12.30-13.45: Om at skabe historie gennem produktion af podcast ved Mikkel Aslak Koudal Andersen, VIA Center for Undervisningsmidler, og elever fra Vejen Gymnasium

Kl. 13.45-14.00: Kaffepause

Kl. 14.00-14.30: Dialog i mindre grupper på tværs af skoleformer med afsæt i en række refleksionsspørgsmål ved Andreas Kopp, Københavns Professionshøjskole

Refleksionsspørgsmål:

  • Hvordan arbejder du med dine elever i forhold til at styrke deres bevidsthed om, at de er historieskabende?
  • Hvilke krav til faglig kvalitet skal/kan vi sætte, når eleverne skaber egne historiske fortællinger?
  • Hvordan forholder vi lærere os til vores egen rolle som skabere af de historier, eleverne i dele af undervisningen blot er modtagere af?
  • I hvilket omfang skal historieundervisningen være handlingsorienteret?

Kl. 14.30-15.25: Følelsernes historie. At skabe nye fortællinger om fortiden ved Karen Vallgårda, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet

Kl. 15.25-15.40: Tak for i dag

Download printvenlig udgave af programmet her

 

Praktisk information

Sted: Vejen Gymnasium og HF, Petersmindevej 3, 6600 Vejen

Tid: Onsdag den 8. marts 2023 kl. 9.30-16.00

Pris: 700 kr. eks. moms

 

Historiedidaktisk Netværk består af FALIHOS/Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag, Historielærerforeningen, Foreningen af Historielærere ved Handelsgymnasiet, Historielærerforeningen for Idehistorie på htx, Foreningen af Historielærere ved Læreruddannelsen og HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling.

Tilmeld dig her