7. november 2018

Kursus: Kildearbejde i historieundervisningen

Få inspiration og indsigt i elevers kildearbejde, herunder hvad der ofte spænder ben for dem, så du efterfølgende selv kan tilrettelægge undervisning med kilderne i fokus.

Målgruppe
Historielærere i grundskolen og lærerstuderende med historie som undervisningsfag.

Formål
Her får du indsigt i elevers kildearbejde som en del af historieundervisningen, herunder hvad der ofte spænder ben for dem. Kurset giver dig også inspiration til selv at gå hjem og tilrettelægge historieundervisning med kilderne i fokus.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her

Indhold
Kurset indeholder oplæg, diskussion og workshop ift. kildearbejde i historieundervisning.

Det er et mål at deltagerne:

  • får indsigt i og drøfter kildearbejde som en del af en funktionel tilgang til at arbejde med fortid
  • får indsigt i ’det historiske spørgsmål’ og problemorienteret arbejde
  • afprøver og inddrager sig selv i at arbejde funktionelt og problemorienteret med kilderne

Anvendelse
Kurset giver information og viden samt inspirerer til, at deltagerne kan gå hjem og afprøve/videreudvikle på egen undervisningspraksis.

Praktisk information

Underviser: Lektor Heidi Eskelund Knudsen, HistorieLab

Dato: 7. november 2018, fra 13.00-16.00
Sted: UCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5320 Odense M
Pris: 550 kr. (gratis ved abonnementsordning)
Tilmeldingsfrist: 8. oktober 2018

For spørgsmål om tilmelding, kontakt kursussekretær Hanne Reinhold Dinesen, hard@ucl.dk, tlf. 63 18 33 10

Læs mere om kurset og tilmeld dig her