20. august 2019

Kursus: Kildearbejde og brug af læremidler i historieundervisning

Få inspiration og indsigt i elevers kildearbejde i historieundervisningen. Hvad vil det sige ’at gøre kilder’, hvordan bruges de læremidler, vi har til rådighed – og hvad med den didaktiske tilgang, som der lægges op til i prøven?

Kurset sætter fokus på kompetenceområdet kildearbejde. Du får indblik i det funktionelle kildearbejde og arbejdet med at styrke elevers problemorienterede undersøgelsestilgang. Du får inspiration til, hvordan læremidler kan understøtte elevernes kildearbejde, og hvordan du selv kan gå hjem og tilrettelægge historieundervisning med kilderne i fokus.

Målgruppe
Historielærere i grundskolen og lærerstuderende med historie som undervisningsfag.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her

Indhold
Kurset indeholder oplæg, diskussion og workshop ift. kildearbejde og brug af læremidler i historieundervisning

Det er et mål at deltagerne:

  • får indsigt i og drøfter kildearbejde som en del af en funktionel tilgang til at arbejde med fortid
  • får indsigt i ’det historiske spørgsmål’ og problemorienteret arbejde, som også prøvens didaktik lægger op til
  • afprøver arbejdet med en funktionel og problemorienteret tilgang til brug af kilder i historieundervisning
  • får indblik i hvilke læremidler, der findes, og hvordan de kan inddrages i undervisningen

Anvendelse
Kurset giver information og viden samt inspirerer til, at deltagerne kan gå hjem og afprøve/videreudvikle på egen undervisningspraksis.

Forplejning
Kurset er inkl. forplejning.

Praktisk information

Underviser: Lektor Heidi Eskelund Knudsen, HistorieLab og Pædagogisk konsulent Astrid Danielsen

Dato: 20. august 2019 fra kl. 9.00-15.00
Sted: UCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5320 Odense M
Pris: 1220 kr.
Tilmeldingsfrist: 19. juli 2019

For spørgsmål om tilmelding, kontakt kursussekretær Hanne Reinhold Dinesen, hard@ucl.dk, tlf. 63 18 33 10

Læs mere om kurset og tilmeld dig her