Arbejdsformer og analyseredskaber til historiefaget

v. Rudi Lauridsen

Dette forløb indeholder en kombination af forskellige arbejdsformer og analyseredskaber, som kan være med til at fremme elevernes motivation og indblik i historiefagets mange muligheder.

I workshoppen gives der inspiration til en bred palet af arbejdsformer, bl.a. arbejdsformer rettet mod gennemgang af grundbogssider, arbejdsformer der styrker elevernes evne til at argumentere og arbejdsformer der målrettet træner elevernes kildekritiske kompetencer og synliggør, hvad kildekritik kan bruges til i og uden for historiefaget.

En væsentlig del af kursusforløbet er desuden introduktion til en elevvenlig kildekritisk analysemodel, der er udviklet ud fra kildekritiske tilgange i publicerede historie- og metodebøger samt gennem systematisk elevfeedback siden 2006. Modellen indeholder redskaber til formulering af problemstillinger, afdækning af ophavssituation og lettilgængelige greb til kritisk analyse af citater.  Tanken bag modellen er at sætte eleverne til på egen hånd at igangsætte og gennemføre en kildekritisk analyseproces.

Workshoppen forsyner således deltagerne med praksisnære didaktiske redskaber, der kan anvendes direkte i egen undervisning.