Historiebevidsthed i undervisningen

v. Carsten Tage

I dette forløb lærer I at arbejde med historiebevidsthed i undervisningen. I får teoretisk viden om historiebevidsthed – og færdigheder og kompetencer i at arbejde konstruktivt med elevernes historiebevidstheder i undervisningen.

Det særlige ved os mennesker er, at vi tænker i tid. Vi gør det hele tiden; skelner mellem fortid, nutid og fremtid; forbinder tiderne med hinanden og skaber relationer mellem tiderne. Det er ikke en medfødt evne, men en som skabes i bio-psyko-sociale processer fra det tredje leveår til ind i den tidlige voksenalder.

Der er derfor forskel på elevernes og lærerens erfaringsrum og forventningshorisonter. Livshistorierne er forskellige og danner et forskelligt udgangspunkt for at forstå den abstrakte historiske viden, som læreplanerne repræsenterer. Det er historiedidaktikkens og historieunderviserens udfordring at forbinde læreplaner og livsverdner, så der skabes en meningsfuld undervisning for eleverne. Nøglen er elevernes historiebevidstheder og vores opfattelse af eleverne som ’elever’.