Historiebrug

v. Winnie Færk

Overalt er vi omgivet af eksempler på, at fortidige begivenheder løbende tolkes og omfortolkes af forskellige historiebrugere. Fortolkningerne bliver til historier om fortiden, og historierne bruges og genbruges med forskellige formål for øje. Ikke altid til alles tilfredshed.

Denne workshop har fokus på, hvordan vi, i overensstemmelse med ungdomsuddannelsernes læreplaner for historie, får klædt eleverne på til at vurdere og strukturere de mange former for historiebrug, de stifter bekendtskab med i dagligdagen – både i og uden for skolen.

Workshoppen stiller spørgsmålet: Hvad er historiebrug? Og præsenterer i forlængelse heraf en typologi af forskellige former for brug, der kan anvendes til sortering af, hvordan menigmand, meningsdannere, magthavere og medier bruger historie.

Herudover præsenteres en række analyseværktøjer, der kan benyttes, når eleverne skal forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historie, som de kommer til udtryk i fx biografier, politiske taler, film, propaganda, litteratur, billeder og lærebøger.

Arbejdsformen på workshoppen vil veksle mellem oplæg og konkrete øvelser. Eksempler og værktøjer er afprøvet af oplægsholderen, og idéer og materialer kan tages med hjem, anvendes og videreudvikles af workshoppens deltagere.