Historiefagets metoder

v. Anders Hassing

Historiefagets metode beskrives ofte kort og godt som ”kildekritik”. I ungdomsuddannelsernes læreplaner optræder imidlertid metoder i flertal, og mange historielærere vil fra deres universitetsstudium have stiftet bekendtskab med forskellige tilgange til faget, som også tilbyder en række forskellige metodiske redskaber.

Denne workshop sætter fokus på historiefagets metodiske ”center og periferi”: Dels den kerne af metodiske kompetencer, som eleverne bør lære at beherske i historiefaget, og dels en bredere palet af tilgange til faget, som med fordel kan inddrages i specifikke undervisningsforløb, i Almen Studieforberedelse og i Studieretningsprojektet. Eksempler på andre tilgange kan være erindringshistorie, begrebshistorie, diskursanalyse, økohistorie, kønshistorie m.fl.

Det er en bærende ide i workshoppen, at historiefaget kan andet og mere, end det ofte får mulighed for, idet andre tilgange til faget både giver mulighed for at relatere fortidige problemstillinger til nutiden og elevernes livsverden og at løfte det analytiske niveau.

Arbejdsformen vil veksle mellem oplæg og konkrete øvelser med elevegnede problemstillinger og materialer, som deltagerne selv vil kunne tage med ”hjem” i egen undervisning og anvende i konkrete undervisningsforløb.