Innovation i historieundervisningen

v. Henriette Aaby Enevoldsen

I debatten om velfærdsstatens overlevelse fokuseres ofte på de kommende generationers evne til at idéudvikle og skabe nye løsninger på fremtidens samfundsmæssige udfordringer. Innovation ses da også som et centralt element i gymnasiebekendtgørelsen, hvor formålet med uddannelsen siden 2005 blandt andet har været at udvikle elevernes kreative og innovative evner.

Men hvilken berettigelse har innovation i et fag som historie? Kan begrebet lægge op til andet end en kreativ arbejdsproces, hvor eleverne arbejder med henblik på at udvikle produkter, der kan omsættes, eksporteres og skabe økonomisk værdi? Og er det overhovedet muligt at facilitere historieundervisning, der inddrager elevernes kreativitet og innovationskompetencer og samtidig er baseret på klart definerede historiefaglige mål?

Det er bl.a. disse spørgsmål, der er omdrejningspunktet for arbejdet på workshoppen. Indledningsvis kommer vi omkring forskellige syn på historiefaget, på fagets forskellige metodemuligheder samt på en innovationsforståelse, der i høj grad er i tråd med historiefagets formål. Deltagerne får mulighed for at diskutere historiefaglige fokuspunkter og arbejder i grupper med at udvikle konkrete undervisningsforløb, hvor innovationstanken inviteres inden for i historieundervisningen.