Udvikling af innovative læringsforløb i samarbejde mellem museer og ungdomsuddannelser

v. Helle Ingerslev Kristensen og Tina Maimburg

Kurset henvender sig til lærere ved ungdomsuddannelserne og museumsfagligt personale, der ønsker at udvikle og kvalificere de innovative aspekter af undervisningsforløb, som de samarbejder om at udvikle.

På kursus-dagen vil deltagerne blive klogere på, hvordan museer kan støtte og supplere de innovative aspekter af elevernes undervisning. Man vil gennem kurset blive klogere på, hvordan udarbejdelse af løsningsforslag på konkrete problemstillinger kan være en vigtig motivationsfaktor for elevernes innovative arbejde.

Kurset veksler mellem teoretisk indføring i, hvordan dette gøres og en workshopdel med konkret case-arbejde. Teoridelen tager udgangspunkt i KIE-modellen (Kreativitet – Innovation – Entreprenørskab). Kursusdeltagerne vil få udleveret et færdigudviklet kit baseret på KIE-modellen. I workshopdelen vil deltagerne blive klædt på til at bruge kittet i udviklingen og gennemførelsen af et innovativt læringsforløb.

Kurset henvender sig både til museumsfagligt personale og lærere ved ungdomsuddannelserne. Kurset kan foregå på et museum eller en ungdomsuddannelse, og der lægges op til, at deltagerne samarbejder om at udvikle – og på sigt gennemføre – virkelighedsnære og praksisorienterede innovative læringsforløb.