It i historieundervisningen

v. Lars Due Arnov

Det moderne, brugerdrevne internet sætter i høj grad rammerne for historiefaget og historieundervisningen. Alle kan i princippet bidrage til vores fælles historieskrivning, samtidig med at indtoget af bærbare computere har rystet det traditionelle klasserum og gjort tavleundervisning mere udfordrende. Men internettet og it tilbyder også en lang række programmer og tjenester, der kan bruges til at aktivere eleverne, kvalificere deres historiebevidsthed og gøre dem digitalt dannede i historie.

Forløbets workshop giver en introduktion til it-baseret historiedidaktik, hvor digitale programmer og internettjenester bruges til aktivering af eleverne og facilitering af arbejdet med faglige mål og historiebevidsthed. Desuden sættes der fokus på nogle af de forskellige resurser, der findes på nettet, og som kan anvendes i historieundervisningen. Der vises eksempler på it-produkter, kortere undervisningssekvenser og længere undervisningsforløb, og der præsenteres simple modeller for tilrettelæggelse af historieundervisning med it – hvad enten der er tale om et enkelt modul eller et helt forløb.

Arbejdsformen i workshoppen vil veksle mellem oplæg og praktiske ”hands on” øvelser med programmer og tjenester. Desuden lægges der op til diskussion af udfordringer i it-anvendelsen baseret på jeres egne erfaringer. Målet med efteruddannelseskurset er, at I bliver i stand til at tilrettelægge og gennemføre undervisningsseancer og forløb, hvor it inddrages.