Museet som læringsrum i historie

v. Marianne Axelsen Leth

Dette forløb fokuserer på brugen af kulturhistoriske museer og historiske lokaliteter eller institutioner i lokalsamfundet i historieundervisningen.

I forløbet vil I blive introduceret til grundlæggende teori og metoder inden for museumsdidaktik og til undersøgelser af, hvordan uddannelsesinstitutioner bruger kulturhistoriske museer.

Endvidere vil vi se nærmere på, hvilke muligheder museers udstillinger giver for elevers læring. Her vil vi blandt andet analysere forskellige eksempler på oplevelsesbaseret læring på museer med fokus på, hvordan museumsmateriale kan anvendes som katalysator for læring i historie.

I vil desuden blive præsenteret for praktiske eksempler på undervisningsforløb med forskellige læringsperspektiver og analytiske indfaldsvinkler og for forskellige undervisningsmaterialer og undervisningstilbud. I de valgte eksempler inddrages dels de lokale muligheder, dels museernes it-baserede materialer.

Endelig vil I en væsentlig del af workshoppen bestå i øvelser, der omhandler, hvordan historiedidaktiske metoder, museumsdidaktik og æstetiske læringsprocesser kan spille sammen i historieundervisningen.