Museologi

v. Cathrine Illeborg og Torben Benoni

Dette kursus giver en indføring i museologiske grundprincipper og i det at analysere et museums udstillings- og formidlingspraksis.

Kurset veksler mellem teorioplæg og konkrete hands-on-workshops i de lokale museers samlinger, så deltagerne med det samme får afprøvet teorien i praksis.

Kurset henvender sig både til gymnasielærere i alle fag og museumsansatte.

Kurset vil give jer:

 • Et nyt blik på og fælles sprog om udstillingsformidling
  Undervisere og elever kan, ud over det faglige udbytte de får ved museumsbesøget, få redskaber til kvalificeret at aflæse, vurdere og give forslag til ændringer i museets måde at præsentere viden på.
  Museumsmennesker kan få inspiration til, hvordan de kan målrette dialogen med de besøgende gymnasier, så de får målgruppens konkrete feedback på egen udstillings- og formidlingspraksis i et museumsfagligt sprog.
 • Et konkret undervisningskit med skabeloner klar til brug
  På kurset får deltagerne et ”elevkit”, som let kan tilpasses undervisningsforløb på ethvert museum. Kittet indeholder opgaver til udstillingsanalyse, kommunikationsstrategier, samt diskussionsopgaver, der lægger op til, at eleverne giver museet kvalificerede forbedringsforslag og dermed værdifuld feedback på, om udstillingen virkede efter hensigten og ramte målgruppen.
 • Inspiration til hvordan enkelt- og flerfaglige museologiforløb kan inddrage innovation
  Vi giver eksempler fra vores egne projekter på, hvordan man sammen med museer kan udvikle forløb med innovation og museologi bl.a. i Almen Studieforberedelse.