Skriftlighed i historie

v. Heidi Funder

Skriver I stadig historie? I 2015 er det 5 år siden UVM meldte rammerne ud for Ny Skriftlighed, hvilket affødte endog ganske meget græsrodsarbejde rundt omkring på landets gymnasier. Kolleger mødtes på konferencer, på tværs af fag, på tværs af landet, og en pæn del udgivelser omhandlende dette så dagens lys.

Over halvdelen af landets SRP’er har historie som det ene fag. Det vil sige, at skriftlig historie har en indflydelse på over halvdelen af landets studenter (-eksamensbeviser). Det er således ikke uvæsentligt, hvorledes vi griber skriftlighed i historie an. Til hverdag og i opgaver.

Måske nåede I ikke med på første bølge, måske har I lyst til at blive ført ajour og holdt op på arbejdet med skriftligheden. Så er dette kursus en oplagt mulighed. Kurset vil, med udgangspunkt i de seneste fem års erfaringer med implementering af skriftlighed fra felten, herunder aktiv inddragelse af tidligere kursusdeltagere og andre pionerer i form af evaluering af deres erfaringer, kortlægge fagets aktuelle brug af skriftlighed, samt anskueliggøre dets fremtidige behov. Med udgangspunkt i jeres faggruppes ønsker og behov!

Formålet med kurset er at etablere et forum for skriftlighed i historie, hvor kolleger kan videndele og videreudvikle procedurer for skriftlig progression i faget – et forum, hvor kolleger kan diskutere og evt. formulere en konsensus om fremtidige betydning for vores fag. Dette forum er synligt, lokalt og anvendelsesorienteret.

Det vil både i indsamlingen af jeres erfaringer, samt i vurderingen af skriftlighedens fremtidige rammer være hensigten at dække bredt. Dvs. alt inkluderes fra notatteknik til SRP, fra brain-storm til artikler, fra håndskreven hurtigskrivning til diverse digitale redskaber, herunder proces redskaber og sociale medier. Det er hensigten at komme omkring det hele, fra proces til produkt, og sammen med deltagerne diskutere og vurdere, hvad virker og hvad virker ikke. I forlængelse heraf fastholdes deltagerne på et produktkrav tilpasset jeres lokale omstændigheder fx en progressionsplan eller x antal øvelser, der understøtter præcis de ønskede færdigheder eller behov.