Spil i historieundervisningen

v. Jens Pietras

I en almindelig historieundervisning indtager analoge læremidler i form af lærebøger og andre fremstillinger samt kildearbejde ofte en stærk position. Brug af andre udtryksformer, såsom film, ekskursioner, genstande, dramatiseringer og fx spil i forskellige afskygninger anvendes måske slet ikke eller kun som afveksling.

Gamification, dvs. inddragelse af spil- og konkurrenceelementer i undervisningen kan legitimeres ud fra den betragtning, at eleverne i dag anvender en stadig stigende del af deres tid i den digitale virtuelle verden – dels med at selv at spille (ofte kommercielle spil), chatte og kommunikere på de sociale medier. Spil og konkurrence virker i sig selv motiverende – specielt på drengene, viser en række undersøgelser.

Ifølge sociologen og didaktikeren Thomas Ziehe skal vi i undervisningen tage udgangspunkt i denne umiddelbare indre motivation og de medier eleverne er bekendte med. Ikke for at lade elevene spille i undervisningen, men for at fagliggøre disse medier med et relevant indhold i form af såkaldt ”god anderledeshed”.

Denne workshop sætter derfor fokus på relevant anvendelse af spil i forskellige udformninger med en tilhørende udviklet spildidaktik knyttet til historiefaget. Workshoppen vil teoretisk komme omkring fænomenet gamification og spilteori med tilhørende spildidaktik, præsentation af en række brætspil, dilemmaspil, udvalgte læringsspil og en kort tematisering af udvalgte kommercielle spil.

De anvendte eksempler vil med fordel kunne inddrages i specifikke historieundervisningsforløb, i Almen Studieforberedelse og i Studieretningsprojektet.

Det er en bærende idé i workshoppen, at historiefaget indeholder et antal potentialer, som normalt ikke udfoldes i undervisningen.

Arbejdsformen vil veksle mellem oplæg, præsentation af forskelligartede spil og konkrete øvelser med elevegnede problemstillinger og materialer, som deltagerne vil kunne anvende i egen undervisning og praksis.