Tekster og elevers tekstforståelser i historiefaget

v. Heidi Eskelund Knudsen

Forløbet sætter fokus på skriftlige tekster i historiefaget – tekster forstået som læremiddelstekster og de teksttyper, som ofte indgår i fagets og elevernes arbejde med fremstillinger af fortid. Forløbet handler således om fremstillingstekster, og ikke om kildetekster. Der fokuseres på, hvorfor og hvordan disse tekster ofte giver elever forståelsesproblemer og/eller får faget til at fremstå som fremmed, irrelevant og ”svært at huske”.

En problemstilling vedrørende elevers opfattelser af disse tekster er bl.a., at de ofte opfatter dem som en slags facitliste i faget, dvs. som svaret på hvordan fortiden i virkeligheden så ud. Opfattelsen gør det svært for eleverne at forholde sig kritisk til teksterne. Forløbet sætter derfor også fokus på, hvordan faget kan arbejde med at flytte elevernes opfattelser på dette punkt. Et argument er, at der heri ligger et vigtigt aspekt i forhold til at udvikle elevers kritisk-refleksive tilgang i faget som helhed.

Kurset indeholder en oplægs- og en workshopdel. Oplægsdelen bygger på lingvistisk-funktionalistisk sprogteori kombineret med amerikansk historiedidaktik.