100 danmarkshistorier

Formålet med projektet ”100 danmarkshistorier” er at skabe et digitalt læringsunivers, der tager udgangspunkt i de ”100 danmarkshistorier”, som udgives af Aarhus Universitetsforlag hen over de næste syv år.

Fra 2017-2024 udgiver Aarhus Universitetsforlag ”100 danmarkshistorier” – et projekt hvor danmarkshistorien formidles gennem 100 bøger à 100 sider, som er skrevet af 100 forfattere. HistorieLab bidrager til projektets digitale formidlingsdel med et digitalt læringsunivers rettet mod udskolingen.

Med udgangspunkt i publiceringen af de ”100 danmarkshistorier” udgiver HistorieLab en række læremidler i løbet af de næste 7 år. Læremidlerne består af en række digitale temapakker, som er målrettet undervisningsbrug i grundskolen. Indholdet i hver temapakke tager udgangspunkt i et antal af bogtitlerne fra Aarhus Universitetsforlags ”100 danmarkshistorier”, men er tilrettelagt tematisk, og udarbejdet så de kan anvendes som læremidler, der understøtter Fælles Mål for faget historie.

Kildebanker til det problemorienterede arbejde i historiefaget

I løbet af 2016-2017 gennemfører HistorieLab et større aktions- og udviklingsprojekt, der i samarbejde med 10 skoler i hele landet udvikler koncepter for elevgenerede læremidler og problemorienteret arbejde i historie i grundskolen. HistorieLab har udviklet en række læremidler hertil, heriblandt en digital kildebank, som afprøves i undervisningen i samarbejde med de 10 skoler. Kildebanken indeholder flere end 130 bearbejdede kilder med emnet Slaveriet og De Dansk Vestindiske Øer, som eleverne kan benytte til at belyse historiske problemstillinger, som eleverne selv har formuleret.

Formålet med aktions- og udviklingsprojektet er at udvikle didaktikker, der understøtter, at elever arbejder undersøgende og videnskabende i faget historie. De kommende temapakker i projektet ”100 danmarkshistorier” vil på samme måde basere sig på de udviklede didaktikker, og vil også – blandt andet – indeholde kildebanker til hvert tema, som understøtter problemorienteret arbejde i historiefaget.

De digitale temapakker vil være en del af et digitalt læringsunivers, hvor udgangspunktet er en interaktiv tidslinje baseret på Aarhus Universitetsforlags ”100 danmarkshistorier”. Tidslinjen er under udvikling i samarbejde med projektets øvrige partnere, og lanceres i løbet af foråret 2018.

Projektet er lavet med en række samarbejdspartnere og er støttet af A.P. Møller Fonden.

Samarbejdspartnere:
Aarhus Universitetsforlag
Danmarkhistorien.dk
MegaNørd