Aktionsforsknings- og udviklingsprojekt

HistorieLab har igangsat et større forsknings- og udviklingsprojekt, der i samarbejde med 10 skoler i hele landet udvikler koncepter for elevgenerede læremidler og problemorienteret arbejde i historie i grundskolen.

Gennem eksperimenter med triggere og afprøvning af kildebank, skal Aktionsforsknings- og udviklingsprojektet udvikle didaktikker, der understøtter at eleverne arbejder undersøgende og videnskabende i faget. Det er i overensstemmelse med intentionerne i Forenklede Fælles Mål, om at historie er et problemorienteret fag, hvor eleverne i højere grad er aktive i at ’gøre’ historie.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en kildebank, der består af i alt 130 bearbejdede kilder til emnet ’slaveriet og De Vestindiske Øer’, som eleverne skal bruge til at belyse de problemstillinger, som de formulerer. I løbet af foråret 2017 gennemføres undervisningen på skolerne. HistorieLab foretager en systematisk indsamling af empiri om undervisningens gennemførelse og tilrettelæggelse.

Resultaterne vil i efteråret 2017 blive publiceret i slutrapporter, delrapporter, videnskabelige artikler, konferencebidrag samt i formidlingsartikler, så der skabes interesse for den problemorienterede undervisningsform. Desuden skal resultaterne bruges til at videreudvikle koncepter for elevgenerede læremidler og problemorienteret didaktik, som vil indgå i kommende emnepakker med kilder.

Målgruppen for aktionsforskningsprojektets rapporter og videnskabelige artikler er primært forskere, historiedidaktikere, herunder undervisere på læreruddannelsen samt lærerstuderende, men også lærere der deltager i efter- og videreuddannelseskurser. Artikler og andre udgivelser med fokus på koncepter for elevgenererede læremidler og didaktikker med forslag til konkrete fremgangsmåder for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af problemorienteret historieundervisning, henvender sig hovedsageligt til lærere, der underviser i historie i grundskolen. Resultater fra aktionsforskningsprojektet bliver endvidere retningsgivende for HistorieLabs udvikling af nye elevgenererede læremidler i form af emnepakker med kilder med tilhørende lærervejledninger.