Bunkerrollespil om Den Kolde Krig

Samarbejdsprojekt mellem Museum Skanderborg og HistorieLab om udvikling og afprøvning af et scenariebaseret undervisningsforløb for elever i gymnasium og folkeskole.

Bunkerrotter

Projektets formål er udvikling af rollespil til undervisningen, der giver eleverne en bevidsthed om det trusselsbillede, der var en del af befolkningens hverdag under Den Kolde Krig. Projektet skal afprøve rollespillene gennem pilotprojekter med gymnasie- og folkeskoleklasser. Desuden er der udviklet undervisningsmaterialer, som kan bruges af skoler i undervisningsforløb, hvor rollespillene indgår. Projektet skal udbrede erfaringerne med scenariebaseret rollespil i en kommandocentral fra Den Kolde Krig.

I undervisningsrollespillet bemander klassen en af civilforsvarets kommandocentraler, og har til opgave at navigere deres by sikkert ud af netop den krise som man frygtede. Tiden er ca. 1981-83. Klassen skal forholde sig til konkrete cases, der giver en lille historie om hændelser på overfladen. Det kan være rensningsanlæg, der er blevet saboteret af sovjetsympatisører, sammenstyrtede bygninger efter bombebrande eller en indlevende tale, som skal skrives til borgmesteren, så han kan berolige en stadig mere panisk befolkning.

Gå til det samlede materiale fra projektet