Den Trojanske Hest

Projektet handler om at udvikle måder til at bruge IT mere hensigtsmæssigt i historieundervisningen.

I historieundervisningen anvendes historieportaler som læremidler, læreren og eleverne søger informationer på internettet og anvender Powerpoint, Prezi og tilsvarende præsentationsprogrammer. På en række skoler anvendes bærbare pc’er og/eller tablets i undervisningen. Men i forhold til andre fag udnyttes it’s potentialer kun i begrænset omfang i historieundervisningen.

Som betegnelsen Den Trojanske Hest antyder, handler projektet om at udvikle konkrete måder til at ”snige” mere og hensigtsmæssig brug af it i historieundervisningen på, så læreren næsten umærkeligt opdager, at it-værktøjer kan styrke elevernes historiske tænkning og forudsætninger for at deltage aktivt i historieskabende læreprocesser. Projektet gennemføres i skoleåret 2016-2017 og rummer bl.a. følgende tiltag:

  • Produktion af lærerhenvendte videovejledninger, der demonstrerer eksempler på funktionel brug af it-værktøjer i undervisningen og i elevernes læreprocesser, og som faciliterer elevernes samarbejde og videnskabelse, og produktion af elevhenvendte videovejledninger, der demonstrerer, hvordan opgave kan løses eller et faglig indsigt (læringsmål) kan nås ved brug af it-værktøjer.
  • Udarbejdelse af ”halvfabrikata” fx til web2.0-tidslinjer som Tiki-Toki, hjemmeside-skabeloner til konkrete emner.
  • Produktion af flere historiske figurer og baggrunde til programmer i bl.a. Skoletube-pakken
  • Udvikle modelforløb (i samarbejde med lærere i skolen), der viser eksempler på konkret brug af it-værktøjer.

Læs om projektet på UC Viden