History Makers – Fablab

I samarbejde med Spinderihallerne i Vejle gennemføres et pilotprojekt, der skal afdække muligheden af at sætte Fablab-konceptet i spil i forhold til historiefaget.

Fablab er et internationalt anerkendt undervisningskoncept, der gør elever til medskabere ved brug af fx 3D-print og laserskærerteknologi. Projektet gennemføres med Spinderihallernes ”Fablab” og en lokal skoleklasse. Forsøget søges dubleret i en anden kommune samtidig.

Afvikling af pilotprojekt med følgeforskning finder sted i sidste del af 2015, sammen med produktion af formidlingsmateriale og en udstilling.

Det forventes at projektet leverer viden om medskabelse som pædagogisk og didaktisk redskab samt viser, hvad projekter som Fablab kan bruges til i historieundervisningen.