Grønspættebøger til historie

Forenklede Fælles Mål i historie lægger op til at eleverne udvikler historiske kompetencer, dvs. færdigheder til selv at formulere og belyse historiske problemstillinger ud fra kilder – og bruge den tilegnede viden til at reflektere over samspil mellem fortid-, nutid og fremtid.

Undervisningen skal altså styrke og udvikle elevernes historiske tænkning og forudsætninger for at arbejde med, skabe og bruge historie. For at understøtte det, udarbejder HistorieLab en serie ”grønspættebøger” til historie i form af læremidler, der henvender sig til henholdsvis 3.-4., 5.-6. og 7.-9. klasse. Der er tale om hæfter med øvelser, som eleverne selvstændigt enkeltvis eller i grupper kan arbejde med, og som udgives i analog form, og som også bliver tilgængelig online. Hæfterne kan anvendes alene eller sammen med de læremidler (historieportaler og –systemer) klassen ellers bruge i faget.

Øvelserne er rettet mod kompetencemålene i forenklede Fælles Mål og er organiseret i seks tematikker:

  • Kriterier for hvad der er historisk betydningsfuld
  • Kronologi – forståelse af sammenhænge i tid og geografisk rum
  • Kontinuitet, brud og forandring
  • Sammenhænge mellem årsag(er) og konsekvenser
  • Hvordan noget dokumenteres eller sandsynliggøres historisk ud fra kilder
  • Historisk empati og kontekstualisering – hvordan man øver sig i at forstå en given fortid på dens egne præmisser.

Læremidlerne afprøves i løbet af efteråret og udgives i begyndelsen af 2017.