GYMuSKO

HistorieLab finansierer pilotprojektet GYMuSKO, som afprøver en ny triumviratsamarbejdsform, hvor en skole, et gymnasium og et museum har som fælles virksomhed at udvikle og implementere undervisningsforløb, der bringer elever fra begge skoler i meningsfuldt faglig kontakt med hinanden.

Hestekræfter i benene måles – en øvelse med 4.klasses elever, som en 1.g elev gennemfører som en del af et fysikfagligt forløb; i Maskinhallen på Danmarks Industrimuseum.

GYMuSKO resultatmål

  • At etablere skole-museum-gymnasium triumvirater, hvis samarbejde samles om at udvikle og gennemføre undervisningsforløb, som skaber meningsfuld og fagligt relevant kontakt mellem og læringsaktiviteter for folkeskoleeleverne og gymnasieeleverne. Undervisningsforløbene skal inddrage museerne som læringsrum og -ressource for museernes begge grupper af elever. Undervisningsforløbene tilrettelægges således at eleverne formidler fagligt relevant stof til hinanden eller på anden måde interagerer ud fra faglige mål, hvor museet udgør en væsentlig del af den faglige ressource. Alle forløb udvikles enten over permanente udstillinger eller er konceptbaserede, hvilket betyder, at de kan genbruges og bruges af andre.
  • At skabe ny samarbejdspraksis mellem skole, museum og gymnasium. Denne form for samarbejde eksisterer ikke andre steder i Danmark. Et vigtigt resultatmål og succeskriterium er, at samarbejdsformen implementeres permanent i de medvirkende institutioner.

Intentionen er, at pilotprojektets erfaringer lægger grund for et to-årigt projekt med deltagelse af i alt 12 triumvirater. Der knyttes en eller to følgeforskere til projektet som undersøger om samarbejdsformen står mål med læringsresultaterne (for elever, lærere og museumsmedarbejderne).

Triumviraterne i pilotprojektet

  • Hobro: Tradium, Hobro, Bymarkskolen, GASmuseet
  • Horsens: Horsens Gymnasium, Østerhåb Skolen (Hatting), Industrimuseet
  • Viborg: Viborg Gymnasium og HF, Viborg Museum, Løgstrup Skole
  • Projektleder: Sally Thorhauge, ssth@ucl.dk