Historiedidaktisk Netværk

Formålet med projektet er etableringen af et netværk for historielærere.

Gennem projektet er Historiedidaktisk Netværk blevet skabt. Dette er et dialogforum for lærere på de forskellige niveauer af uddannelsessystemet. Netværket er etableret gennem samarbejde med eksisterende historielærerforeninger og har en årlig konference som omdrejningspunkt.

Udover HistorieLab består netværkets styregruppe af repræsentanter fra:

  • FALIHOS/Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag
  • Foreningen af Historielærere ved Handelsgymnasiet
  • Historielærerforeningen for stx & hf
  • Foreningen af Historielærere ved Læreruddannelsen

Historiedidaktisk Netværk på Facebook