Historiefaget i fokus

HistorieLab har igangsat en større dokumentationsindsats, som skal kortlægge status og udfordringer for historiefaget i folkeskolen.

Dokumentationsindsatsen består af vidensindsamling og systematisering af forskningslitteraturen samt en større undersøgelse af både kvalitativ og kvantitativ karakter.

I efteråret 2014 blev et pilotprojekt gennemført, og på baggrund af dette er et undersøgelsesdesign blevet udarbejdet. Hovedundersøgelsen gennemføres i foråret 2015.
Resultaterne vil i efteråret 2015 blive publiceret i slutrapporter, i delrapporter, i videnskabelige artikler samt i formidlingsartikler på en sådan måde, at der skabes interesse i målgruppen for både proces og resultat. Herudover vil resultaterne danne grundlag for centrets fremadrettede indsatser.

Målgruppen for dokumentationsindsatsen er først og fremmest forskere, didaktikere og UC-ansatte, men de afledte effekter ved projektet forventes at ramme alle centrets målgrupper.