Historiefaget på langs af skoleformer

"Historiefaget på langs af skoleformer - sammenhænge og progression mellem grundskole og gymnasier" er et projekt om sammenhænge og overgangsproblematikker i historiefaget fra grundskole til gymnasier. I projektet er der fokus på læreres og elevers erfaringer med disse.

Der er i overgangen mellem grundskole og gymnasium ikke kun tale om forskellige sværhedsgrader i forhold til at lære ’noget’ i faget historie, men fagets forskellige faglige komponenter og formidlings- eller kommunikationsformer fremstår med forskellig tyngde i de to skoleformer. Begrundelsen herfor og betydningen for elevernes forståelser for den læring, der sker i faget vil derfor være i fokus for nærværende projekt. I den sammenhæng er projektet også opmærksom på, at der kan være tilfælde, hvor elever oplever sammenhænge og overlap mellem grundskolefaget og historiefaget i gymnasierne.

I overensstemmelse med ovenstående er Historiefaget på langs i skolen – om sammenhænge og overgange mellem grundskole og gymnasier dels et fagdidaktisk og dels et læringsmæssigt projekt.

Det henvender sig til historielærere i både i grundskolen og i gymnasiet som et bud på, hvordan didaktisk refleksion og tilrettelæggelse af historiefaget kan fremme den ønskede historiske læring hos eleverne. Projektet forholder sig også til, hvad historisk læring overhovedet kan siges at være i skolefaget, herunder hvad det betyder for elever som mennesker alene og i fællesskaber.