KULT

I nyt nationalt projekt ’KULT’ skal pædagogen klædes på til at blive den daglige kulturformidler og nye koncepter skal udvikles, så kunst og kulturarv overalt i landet for de 1-6 årige bliver en fast del af daginstitutionens hverdag.

Med det nationale projekt ”Kompetenceudvikling – supplerende læring og aktiviteter”, også kaldet KULT-projektet, sættes daginstitutionernes pædagogiske personale i centrum som kunst- og kulturformidlere for de 1-6 årige børn i dagtilbud. Formålet med projektet er at udvikle en række læringsforløb som kan løfte det pædagogiske personales evner inden for kulturformidling, således at børn allerede fra starten af livet opnår et fordybet møde med kunst og kultur som kan styrke deres personlige vækst og læring.

Læs KULT-projektets e-bog “Det blev en sommerfugl” her

Alle børn skal have lige adgang til kulturoplevelser

Selvom mindre børn generelt er glade for at arbejde med kunst og æstetik, er der stor forskel på udbuddet af kunst og kulturtilbud rundt om i landet. Planlægning og transport koster både tid og penge, og disse faktorer kan meget let begrænse dagsinstitutionernes – og dermed børnenes – muligheder for kulturoplevelser i hverdagen. KULT-projektet har derfor til opgave:

  • at opkvalificere færdiguddannede pædagoger i dagtilbud til bedre at kunne fungere som kunst- og kulturformidlere over for de 1-6 årige
  • at udvikle et pædagogisk formidlingskoncept, der er så tilpas effektivt og enkelt, at det kan bruges af det pædagogiske personale over alt i landet og blive en fast del af daginstitutionens hverdag
  • at etablere længerevarende lokale kulturnetværk mellem kunstnere, kulturudbydere, museer, dagtilbud og professionshøjskoler
  • at beskrive og etablere et nyt nationalt videncenter for æstetiske læreprocesser og kulturformidling, et nyt valgmodul på Pædagoguddannelsen om kunst- og kulturformidling samt efter- og videreuddannelsestiltag i regi af professionshøjskoler og kulturinstitutioner.

For HistorieLab er projektet også en mulighed for metodeudvikling, hvor HistorieLab helt konkret arbejder med muligheden for at bringe det digitale tættere på dagtilbud bl.a. med medieplatformen Børnetube, som er udviklet til personalet i danske børnehaver og andre typer daginstitutioner.

Kulturministeriet, HistorieLab, UC’er og kunstnere er partnere i KULT-projektet

KULT-projektet er en del af Kulturministeriets strategier for børn og unge og løber frem til 2018. Projektet består af et samarbejde mellem Kulturprinsen, UCL (herunder HistorieLab), UCN og UCSJ, hvoraf UCSJ varetager projektledelsen. Projektet består særligt af ’bruger-generet’-udviklingsarbejde og der samarbejdes både med kunstnere og professionelle kulturformidlere, samt en række daginstitutioner og pædagoger i 9 kommuner.